πέπρακται


πέπρακται
см. πραττω

Ancient Greek-Russian simple. 2014.